TradeProPremium

CHFJPY phá vỡ đường giảm giá

Giá lên
TradeProPremium Cập nhật   
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Xu hướng tăng giá được xác định tại điểm này.

Bình luận: Tín hiêu miễn phí có trên webs TradePro.Edu.Vn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.