URIFX

Mua vùng correction

Giá lên
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Mua trong từ bottom hoặc chờ correction cho tới khi break top.
Bình luận:
Bình luận: Target 1 reached
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: