maivanhai

CHFJPY đánh xuống.

Giá xuống
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Những gì thị trường hiện tại đang cho thấy bên bán đã quay lại ngay tại vùng cản mạnh. Cặp này có thể canh sell trong thời gian tới.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.