Trader_OMS

CHFJPY tìm điểm sell hợp lý thôi

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật