ngobao1975

Xu hướng CHFJPY từ 4/11

Giá lên
ngobao1975 Cập nhật   
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Trong khung D1, CHFJPY đã cho mô hình 2 đáy, giá đã phá xu hướng giảm. Giá đã test lại vùng đỉnh trước đó hiện đang cho sideway áp lực tăng. Có 2 khu vực chờ BUY khi cho tín hiệu đáy và TP, SL như trên chart.

**********************************************Lưu ý: Những phân tích trên chỉ theo quan điểm cá nhân, không phải lời khuyên hay khuyến khích đầu tư theo nếu không được trang bị kiến thức đầy đủ. Đây chỉ là thông tin để các bạn tham khảo, học tập. Chúng tôi khuyên bạn hãy nghiên cứu, đánh giá và nhận thức được các rủi ro tìm ẩn. Cần thêm thông tin vui lòng liên lạc với tác giả. **********************************************
Đã hủy lệnh:
Khu vực không cho tín hiệu PA để buy, giá vẫn áp lực giảm nên hủy lệnh chờ BUY
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.