MyFriendFun

CHFJPY Có cơ hội bán siêu lợi nhuận

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHFJPY Có cơ hội bán siêu lợi nhuận. giá hiện tại đang cao nên đây là cơ hội lớn để kiếm lời
đây là quan điểm cá nhân, tự cân đồi để vào lệnh

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.