dinhchien

CHFJPY - tăng tại nhóm sóng H4 (sóng đối xứng)

Giá lên
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Dừng lỗ ở 161.8 extension.
3 mục tiêu tính bằng sóng Elliot .
Cẩn thận chờ hình nến giống những lần trước đó.
* Phán đoán luôn có xác suất 50/50.