dinhchien

CHFJPY - tăng tại nhóm sóng H4 (sóng đối xứng)

Giá lên
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Dừng lỗ ở 161.8 extension.
3 mục tiêu tính bằng sóng Elliot .
Cẩn thận chờ hình nến giống những lần trước đó.
* Phán đoán luôn có xác suất 50/50.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.