Samurai_FX_VN

Chuẩn bị canh Sell CHFJPY

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
77 lượt xem
2
Sóng thứ nhất của nhịp hồi ngắn chuẩn bị đủ sóng. nó đang hoàn thành nốt sóng 5, và cuẩn bị có một nhịp giảm điều chỉnh.
mục tiêu giá sẽ về vùng fibo 0.5 rồi sau đó chúng ta quan sát thị trường tiếp,