Samurai_FX_VN

Chuẩn bị canh Sell CHFJPY

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Sóng thứ nhất của nhịp hồi ngắn chuẩn bị đủ sóng. nó đang hoàn thành nốt sóng 5, và cuẩn bị có một nhịp giảm điều chỉnh.
mục tiêu giá sẽ về vùng fibo 0.5 rồi sau đó chúng ta quan sát thị trường tiếp,
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.