KhaiGuru

Sell CHFJPY

Giá xuống
KhaiGuru Pro Cập nhật   
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
FX:CHFJPY
1. Khung Daily vẫn là xu hướng Tăng
2. Xu hướng giảm trên H4 là pullback của Daily
3. Sau khi giá Tăng và chạm kháng cự động EMA144 (trước đó giá tôn trọng đường này), và có phản ứng.
=> Dự đoán: Ít nhất giá sẽ giảm đến mức 138,870 tạo thành Quacimodo Tăng hoặc giảm đến H4 Keylevel tạo thành W rồi tăng giá.
=> Sell Market
SL: 142,600
TP1: 138,900
TP2: 137,400
Giao dịch đang hoạt động:
Giá không giảm như dự đoán mà đang sideway
=> đóng 1/2 vị thế
Giao dịch được đóng thủ công:
Đóng vị thế còn lại
Giai đoạn sideway diễn ra lâu hơn dữ kiến
Đóng vị thế để chuyển qua cặp khác

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.