FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Dự đoán tăng: cập nhật ngày 15-05-2019
1. Dự đoán sẽ đi hình con dơi ( MACD và RIS) có chiều hướng tăng đi nghịch lại với hình biểu đồ
2. Biểu đồ tuần có hình vai đầu vai (xuất hiện cây nến hamer)
3. Ở biểu đồ ngày MACD có đỉnh cao nhất trong 3 tháng chưa được test lại, hy vọng test lại đỉnh củ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.