MyFriendFun

CHFJPY mua luôn giá này hoặc chờ nến quét để mua lên

Giá lên
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHFJPY mua luôn giá này hoặc chờ nến quét để mua lên
có thể mua tất cả các cặp xxx/ JPY

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.