OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Trên Chart 4H #CHFJPY Khuyến nghị Tìm Bán trong khu vực 124 để có Mục tiêu cuối cùng gần 120

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.