UnknownUnicorn4548749

Lưu ý kháng cự H1

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Các bạn đánh lướt có thể ngồi theo dõi khung H1, nếu giá phá kháng cự hãy vào lệnh Buy
Khả năng cao giá sẽ phá ở cây H1 sau
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.