OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
23 lượt xem
1
sáng thứ 2 / 20/ 09//2021 có thể Long với Vol nhỏ đợt hồi và canh Short tại cản