FSFI

CHFJPY- Cơ Hội Mua Bắt Theo Xu Hướng Tăng Dài Hạn Ngay Bây Giờ

Giá lên
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
CHFJPY- Có 1 xu hướng tăng mạnh ở khung giờ lớn.
Tôi tìm kiếm 1 cơ hội mua khi giá hồi về.
Tín hiệu vào lệnh:
1. Vùng giá trị trung bình giữa EMA 20 và EMA 50 đã được Test 3 lần trước đó.
2. Vùng kháng cự trở thành hỗ trợ: 121.700 (Con số tâm lý).
3. Vùng Fibs hồi quy 38.2 hợp lưu với Fibs hồi quy 61.8.
4. Mô hình nến vào lệnh: Pinbar.
--
Entry: 121.824.
Stoploss: 121.487.
Target 1 dự kiến: 122.500.
Target 2 dự kiến: 123.300.
--
- Nếu bạn là người mới, cần học về Trailing Stop (Di chuyển Stoploss để bảo vệ tài khoản hoặc khóa lợi nhuận).
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.