Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 31/1 đến 4/2/2022. Cặp CHFJPY

Giá xuống
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
Tuần trước đã phải trả giá vì đánh ngược xu hướng.
Rút KN tuần này sẽ chỉ canh Sell, không buy ngược xu hướng dưới mọi hình thức.
Giao dịch đang hoạt động
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.