vietdung221

SELL LIMIT CHF/JPY

Giá xuống
OANDA:CHFJPY   Franc Thụy Sỹ/Yên Nhật
- CHF/JPY đã gãy trendline giảm H4

- SELL LIMIT tại giá 121.80

- Mục tiêu hướng tới là vùng giá 120.34
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.