Cowboyyy

CHFSGD - Liệu có thể là 1 xu hướng tăng

Giá lên
FX_IDC:CHFSGD   SWISS FRANC / SINGAPORE DOLLAR
x6 -x7
Bình luận: Dời stop loss về entry gồng lời