trum98pk

BIỂU ĐỒ Giao dịch Mua CHZUSDT trong 4 giờ

Giá lên
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
AE có thể thấy CHZ đang tiến đến vùng nhu cầu hàng ngày mạnh mẽ, vì vậy chúng tôi sẽ tìm kiếm các thiết lập mua.

CHZ nói chung là giao dịch giảm giá bên trong kênh màu tím của tôi nhưng vì nó đang tiếp cận nhu cầu, nên tôi sẽ tìm kiếm các thiết lập mua.

tôi muốn người mua chứng minh rằng họ đang kiểm xoát lại thị trường. Bạn không muốn mua một thị trường giảm giá phải không?

Đường xu hướng màu tím phía trên của tôi vẫn chưa hợp lệ, vì vậy tôi đang chờ đợi một mức cao mới hình thành xung quanh nó để coi đó là lần kích hoạt của tôi.

Kích hoạt mua=>Chờ đợi sự dao động đó hình thành và sau đó mua sau khi một cây nến xung lượng đóng trên nó (vùng đỏ)

Trong khi đó, cho đến khi kích hoạt mua vào, CHZ sẽ là xu hướng giảm tổng thể vẫn có thể giao dịch thấp hơn.

Luôn tuân theo kế hoạch giao dịch của bạn về mục nhập, quản lý rủi ro .
chúc may mắn.
Tất cả các chiến lược đều tốt; Nếu được quản lý đúng cách!
~ Giàu có

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.