galvin5

Short CHZ

Giá xuống
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
Trong gần 1 tuần CHZ đã liên tục tăng, và tính ra là tăng 50% từ vùng hỗ trợ, và ngày hôm qua rất nhiều đồng Coin Fan Token trong hệ CHZ đã được đẩy giá lên mức đột biến.
Đây là lúc tốt nhất để bán CHZ và chờ mua lại ở phía dưới. Cùng với sự suy giảm chung của nhiều thị trường trong đó có Crypto, Stock và vàng thì CHZ sẽ giảm là điều hợp lý.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.