MrVuongFinancy

CHZ-USDT Coin tiềm năng - Buy and hold

Giá lên
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
Giá đang ở vùng giá trị EMA34.
Có thể cân nhắc vào hàng luôn hoặc chờ mua tại vùng EMA-89

Kèo hold không phải future

Nếu mua ở sàn binace có thẻ đưa vô farm để lấy token.

Cân nhắc vol trước khi vào hàng

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.