MrVuongFinancy

CHZ-USDT Coin tiềm năng - Buy and hold

Giá lên
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
Giá đang ở vùng giá trị EMA34.
Có thể cân nhắc vào hàng luôn hoặc chờ mua tại vùng EMA-89

Kèo hold không phải future

Nếu mua ở sàn binace có thẻ đưa vô farm để lấy token.

Cân nhắc vol trước khi vào hàng