dinhchien

CHZUSDT - Tăng theo Supertrend, Dow & ADX 11/2/2022

Giá lên
BINANCE:CHZUSDT   Chiliz / TetherUS
* Khung 4 giờ: Supertrend cho xu hướng Tăng.
- ADX > 25 xu hướng tăng mạnh.
* Khung 1 giờ: Supertrend cho xu hướng Tăng.
- ADX > 25 xu hướng tăng mạnh.
- Chỉ báo Dow (High/Low Pivot): Đỉnh sau cao, Đáy sau cao >>> Xu hướng tăng.
>>> Nếu cả 2 khung đều tăng mạnh, chờ hồi về đường Supertrend khung 1 giờ Mua theo xu hướng khung 4 giờ.
* Hoa hồng 0.06% theo sàn Binance (Future).
Strategy không repaint (chỉ vào lệnh sau khi tín hiệu đã sẵn sàng).

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.