VuManhVietTien

[CỔ PHIẾU] MÃ CII TRÊN SÀN HOSE CƠ HỘI TĂNG 56%

Giá lên
HOSE:CII   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
biểu đồ nến tuần của cổ phiếu CII Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM trên sàn HOSE vừa quay lại kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng tại 23.788
kỳ vọng bật lên tăng gần mức đỉnh cũ.
Chờ mua entry: 24.350
Dừng lỗ stoploss: 22.750
Chốt lời: 26.450 hoặc 38.100.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.