VuManhVietTien

[CỔ PHIẾU] MÃ CII TRÊN SÀN HOSE CƠ HỘI TĂNG 56%

Giá lên
HOSE:CII   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
biểu đồ nến tuần của cổ phiếu CII Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. HCM trên sàn HOSE vừa quay lại kiểm tra mức hỗ trợ quan trọng tại 23.788
kỳ vọng bật lên tăng gần mức đỉnh cũ.
Chờ mua entry: 24.350
Dừng lỗ stoploss: 22.750
Chốt lời: 26.450 hoặc 38.100.