HOSE:CII   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
Cổ phiếu CII đã có kết thúc chu kỳ tăng dài hạn kéo dài từ đầu năm 2015 đến giữa năm 2017. Từ đó đến nay giá đã trải qua 2 nhịp giảm lớn
Giá chạm hỗ trợ kênh dài hạn vùng 24 bật lên mạnh, vượt qua MA20 và đang chạm MA50 trên daily kèm theo thanh khoản đột biến
Chúng tôi đánh giá đây chỉ là nhịp hồi phục ngắn hạn trong xu hướng giảm dài hạn của CII .
Với xu hướng hiện tại khả năng CII vẫn duy trì đà tăng giá trong các phiên tới tuy nhiên mục tiêu sẽ không còn nhiều. Vùng 31 sẽ là kháng cự gần nhất cản đà tăng giá của CII , anh chị có thể chốt lời lệnh mua ngắn hạn ở vùng giá 30-30.5 trước khi theo dõi tiếp động thái tiếp theo của giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.