DatTong

CII, Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM.

Giá xuống
HOSE:CII   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
D1:
- Cấu trúc downtrend
- Giá hiện tại đang chạy theo mô hình tam giác, và có xu hướng Break xuống
--> Kỳ vọng giá giảm !