DatTong

CII, Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM.

Giá xuống
HOSE:CII   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
D1:
- Cấu trúc downtrend
- Giá hiện tại đang chạy theo mô hình tam giác, và có xu hướng Break xuống
--> Kỳ vọng giá giảm !

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.