TradeProPremium

1 Trong 5 Cổ phiếu cần Sở hữu để chuẩn bị Suy thoái và lạm phát

Giá lên
NYSE:CL   Colgate-Palmolive Company
Công ty tốt thìcổ tức nhất quán trong dài hạn, vì vậy việc kiểm tra xem nó có bền vững hay không là điều quan trọng.
+ Khoản cổ tức cuối cùng khá dễ dàng được bù đắp bởi thu nhập của công ty.
=> Điều này có nghĩa là một phần lớn thu nhập của công ty đang được giữ lại để phát triển doanh nghiệp.
+ Trong năm tới, EPS dự báo sẽ tăng 24,4%. Nếu cổ tức tiếp tục theo hướng này, tỷ lệ chi trả có thể là 59% vào năm tới,
=> Rõ ràng là sự bền vững trong tương lai.
Colgate-Palmolive có một kỷ lục theo dõi vững chắc
+ Công ty có thành tích trả cổ tức bền vững với rất ít biến động. Kể từ năm 2012, cổ tức đã tăng từ 1,16 đô la Mỹ lên 1,88 đô. => Điều này ngụ ý rằng công ty đã tăng lượng phân phối của mình với tốc độ hàng năm khoảng 4,9% trong thời gian đó.
* LƯU Ý: Cổ tức tăng tương đối chậm, không lớn, nhưng một số nhà đầu tư có thể đánh giá cao tính nhất quán tương đối về một cổ phiếu phòng thủ an toàn.
=> Các nhà đầu tư của công ty sẽ hài lòng vì đã nhận được lợi tức từ cổ tức khi dư địa phát triển công ty còn tăng mạnh về giá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.