Hung-JK

Dầu WTI tương lai - Giá có dấu hiệu điều chỉnh giảm

Giá xuống
NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
Giá dầu thô tương lai hiện đang có những điều chỉnh sau khi tăng trở lại trong thời gian qua.
- Giá đang chịu áp lực bởi trendline cản.
- RSI có phân kỳ giảm ở H4.
- Xu hướng giảm sẽ được confilm khi giá đóng cửa dưới EMA 50/200.

Bình luận