NewWorldGroupVN

nhịp đập thị trường giá dầu 9.1.2021 thanh hiệp

NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
giá dầu đã có phiên điều chỉnh tốt từ 0,5-1 điểm
hiện tại mức điều chỉnh này đã dủ target,
và để nhận biết thêm việc điều chỉnh này có lớn hay nhẹ phải chờ vào sáng ngày mai 6h mở phiên mình mới biết được
các bạn cần chúng mình làm nhịp đập thị trường gì hãy comment phía dưới hoặc inbox qua thư cũng được,
chúc các bạn cuối tuần vui vẻ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.