NewWorldGroupVN

Nhịp đập thị trường dầu new world group ngày 14.01.22- D.Thảo

NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
Vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều cho lệnh sell từ ngày 13. 01 .22.

Các nhà đầu tư có thể chủ động chốt vị thế của mình khi đủ target đặt ra cho tài khoản hoặc theo tín hiệu của new world.

Chúc các bạn ngày mới tràn đầy năng lượng.

New world group "Nơi hội tụ tinh hoa tài chính".
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.