phamhoangduc2809

70 USD/thùng. Tại sao không ?

Giá lên
NYMEX:CL1!   Hợp đồng Tương lai Dầu thô nhẹ
NYMEX:CL1!
Giá dầu thô WTI hôm qua đã tăng 4,12% và đóng cửa ở mức 61,70 USD/thùng. Bên cạnh đó, giá dầu Brent cũng tăng 3,7% và đóng cửa ở 65,24 USD/thùng. Dường như, khi nền kinh tế phục hồi sẽ khó có một tác động nào kéo sập được thị trường dầu thô thế giới thời điểm hiện tại.
Phân tích cơ bản:
- Khoảng 4 triệu thùng dầu/ngày tại Texas sẽ không thể cung cấp lại được ngay sau thảm họa thời tiết khi cơ sở vật chất và điều kiện tự nhiên sau bão chưa cho phép các nhà máy lọc dầu quay trở lại hoạt động với công suốt ban đầu.
- Các giáo sư tại đại học Johns Hopkins dự báo đến ngày 30/4, Hoa Kỳ có thể sẽ khống chế và hoàn toàn không còn đại dịch.
Phân tích kỹ thuật:
- Giá vẫn di chuyển bên trên đường MA 21 và MA 100.
- Tại H4, chỉ báo MA Cross cho tín hiệu mua khi đường tín hiệu nhanh cắt lên trên đường chậm.
- Xu hướng tăng dài hạn vẫn mang lại sự tích cực cho thị trường dầu tuần này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.