khoahuynh

14-01-2022: sell dầu theo sóng điều chỉnh.

khoahuynh Cập nhật   
NYMEX:CL2!   CRUDE OIL FUTURES (CONTINUOUS: NEXT CONTRACT IN FRONT)
Giá dầu đã giảm lực tăng trong suốt phiên giao dịch ngày hôm qua ngày thứ 5 với giao dịch sideway trong biên độ. Chỉ báo MACD khung H1 đã giảm bước vào khu vực bearish . Chỉ báo RSI khung trên đồ thị ngày thì đang cố gắng test lại lần nữa khu vực overbought. Vì vậy có thể kỳ vọng một đợt giảm điều chỉnh nhẹ về vùng hỗ trợ bên dưới. Sell theo sóng điều chỉnh với sl tp như trong hình. Khi về đến vùng hỗ trợ thì quan sát tín hiệu đảo chiều để mua lên.
Bình luận:
(SG) giá dầu tiếp tục tăng lên nhưng đã gần sát với vùng giá kháng cự của ngày. Mọi hành động mua lên của dầu không được khuyến khích. Quan sát tín hiệu đảo chiều để bán dầu xuống.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.