CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 15/11/21

Giá lên
NYMEX:CLF2022   CRUDE OIL FUTURES (JAN 2022)
Dầu thô tháng 12 đóng cửa giảm 0,72 ở mức 80,87 USD/thùng

Thị trường năng lượng chịu áp lực ở đầu phiên, phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ quan trọng trước khi phục hồi nhẹ vào giữa phiên. Dòng vốn đổ về tiền điện tử như một biện pháp phòng ngừa lạm phát có thể sẽ cung cấp dầu thô với một số hỗ trợ mua với lý do tương tự. Thị trường có thể đã được hỗ trợ bởi tin tức rằng Ấn Độ mua 7 triệu thùng dầu thô trong tháng 1, ngược lại đồng đô la tăng giá hạn chế đà tăng của hàng hóa nói chung và dầu thô nói riêng.

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 1/2022 đang tiếp tục giảm mạnh trong phiên chiều. Các tín hiệu từ mây Ichimoku vẫn là tiêu cực với giá, Chikou span đã cắt đường giá cho tín hiệu BÁN. SRSI đang giảm từ vùng trung bình sẽ gây áp lực giá trong ngắn hạn. Hỗ trợ gần nhất 78.

Nhận định: Xu hướng ngắn hạn với WTI là giảm. MUA CLEZ21 tại 78, hoặc vùng MUA thấp 77,3.

🎯 Kênh đầu tư hàng hóa Bộ Công thương, giao dịch t+0, 2 chiều, mặt hàng đa dạng.
💵 Mục tiêu lợi nhuận 7-10%/tháng là hoàn toàn khả thi.
📞 Liên hệ tư vấn mở TKGD: 0583 853 540
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.