THITRUONGDAUTU_VN

PHÂN TÍCH XU HƯỚNG : DAY TRAIDNG (oil wti futures)THITRUONGDAUTU

Giá xuống
NYMEX:CLK2022   CRUDE OIL FUTURES (MAY 2022)
Xu hướng chính giảm.
Xu hướng phụ trong chu kỳ sóng đẩy, giảm theo xu hướng chính.

Xu hướng chính của dầu trong ngắn hạn là giảm với vùng kháng cự 104.26 USD/ thùng. Hiện giá dầu trong chu kỳ sóng đẩy, giảm mạnh theo xu hướng chính cho thấy áp lực bán lớn trong ngắn hạn.
Dự kiến với sự ủng hộ của xu hướng chính giảm, giá dầu trong ngày có thể tiếp tục giảm mạnh và hướng về vùng hỗ trợ tâm lý 98.5 USD/ thùng
Hỗ Trợ : 98.5
Kháng Cự : 103.6

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.