CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 10/09/21

Giá lên
NYMEX:CLV2021   CRUDE OIL FUTURES (OCT 2021)
Dầu thô tháng 10 đóng cửa giảm 1,38 ở mức 67,92 USD/thùng

Mặc dù dự trữ dầu thô trong báo cáo EIA thấp hơn dự đoán, giá năng lượng vẫn ổn định nhưng cho thấy đà tăng không còn được duy trì. Nhu cầu khá tiêu cực khi Trung Quốc cho biết họ sẽ bán đấu giá dầu dự trữ nhà nước để giảm giá và hỗ trợ các nhà máy lọc dầu. Sản lượng dầu thô đã giảm từ 1,5 triệu thùng / ngày xuống 10 triệu thùng / ngày và đây là mức sản lượng thấp nhất kể từ tháng 2 theo EIA .

Dự trữ dầu thô giảm 1,528 triệu thùng và thấp hơn 76,567 triệu thùng so với mức của năm trước, thấp hơn 28,354 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm. Nhập khẩu dầu thô trong tuần ở mức 5,81 triệu thùng / ngày so với 6,340 triệu thùng của tuần trước. Tỷ lệ hoạt động của nhà máy lọc dầu giảm về mức 81,90%, giảm 9,40% so với tuần trước nhưng cao hơn so với 71,80% của năm ngoái nhưng thấp hơn mức trung bình 5 năm là 87,02%.

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 10 đang giao động rất khó chịu trong 2 ngày vừa qua và rộng biên tích lũy trong vùng 67,7-69,7. Các tín hiệu kỹ thuật từ mây Ichimoku nhìn chung là tích cực với giá và sẽ tiếp tục ủng hộ xu hướng tăng. SRSI cũng đang trong xu hướng tăng sau phiên rung lắc hôm qua và sẽ tiếp tục hỗ trợ giá..

Nhận định: Quan điểm chính với WTI vẫn là thấp mua. Chờ MUA CLEV21 tại vùng giá 68,8, hoặc thấp hơn ở 68.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.