CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 13/09/21

Giá lên
NYMEX:CLX2021   CRUDE OIL FUTURES (NOV 2021)
Dầu thô tháng 10 đóng cửa tăng 1,46 ở mức 69,60 USD/thùng

Nhóm năng lượng có biên độ biến động tương đối lớn khi thị trường phản ứng với cả thông tin tích cực và tiêu cực. Mức tăng lớn cuối thứ 6 tuần trước phần lớn là do sản lượng dầu vùng Vịnh vẫn còn đang tạm dừng sản xuất tới 79% . Phe mua cũng được khuyến khích bởi các báo cáo rằng hầu hết các giàn khoan ngoài khơi Shell vẫn tiếp tục dừng khai thác.

Theo khảo sát của hãng tin Argus, sản lượng khai thác dầu thô của các nước OPEC trong tháng 08 đạt 26.77 triệu thùng/ngày, tăng 230,000 thùng/ngày so với sản lượng khai thác tháng 07. Trong đó, mức tăng sản lượng lớn nhất thuộc về Saudi Arabia khi sản lượng khai thác dầu của nước này tăng 150,000 thùng/ngày trong tháng vừa rồi.
Tỷ lệ tuân thủ thỏa thuận cắt giảm của 10 nước trong nhóm OPEC đạt 118%. Trong tháng này, ngoại trừ UAE và Gabon, tất cả 8 nước tham gia thỏa thuận điều tuân thủ đúng hạn mức cắt giảm. Trong khi đó, sản lượng khai thác của 9 nước đồng minh trong OPEC+ đạt 13.16 triệu thùng/ngày, giảm 160,000 thùng/ngày so với tháng 07, đưa tỷ lệ tuân thủ của cả OPEC+ lên 117%. Dù vậy, Nga vẫn là nước không tuân thủ đầy đủ khi sản lượng khai thác đạt 9.71 triệu thùng/ngày, tăng 110,000 thùng/ngày so với tháng 07 và tỷ lệ tuân thủ chỉ đạt 92%.
Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 11 đang tăng rất mạnh và đang test đỉnh ngắn hạn tại 70,3. Các tín hiệu kỹ thuật từ mây Ichimoku nhìn chung là tích cực với giá và sẽ tiếp tục ủng hộ xu hướng tăng. SRSI cũng đang trong xu hướng tăng nhưng đã tăng về vùng quá mua, mặc dù tín hiệu ngắn hạn giao nhau lên cho thấy lực mua là khá mạnh nhưng rủi ro đảo chiều vẫn rất cao..

Nhận định: Quan điểm chính với WTI vẫn là thấp mua. Chờ MUA CLEX21 tại vùng giá 69,3, chờ mua tại 68,5.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.