CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 26/70/21

Giá lên
NYMEX:CLZ2021   CRUDE OIL FUTURES (DEC 2021)
Dầu thô tháng 12 đóng cửa tăng 0,90 ở mức 84,66 USD/thùng

Giá năng lượng hôm qua tăng chủ yếu do phản ứng đầu cơ với dự đoán của các nhà phân tích cho rằng giá dầu còn có thể tiếp tục tăng cao hơn nữa. Trên thực tế, thị trường dầu thô Brent đã chứng kiến ​​“scarcity premium” tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2013 cho thấy mất cân đối giữa cung cầu khi thị trường cho rằng nguồn cung thiếu hụt. Nhiều nhà phân tích và tổ chức dự đoán dầu thô Brent sẽ đạt 100 USD / thùng, tăng cao hơn so với dự đoán 85 USD, 90 USD và 95 USD/ thùng trước đó.

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 12 đã chạm hỗ trợ trên của mây Senkou tại vùng 5. Tín hiệu cơ bản từ Ichimoku vẫn là tích cực với giá, tuy nhiên Chikou span đã cắt đường giá, cho tín hiệu BÁN. SRSI đã giảm về vùng quá bán nên có thể sẽ sớm đảo chiều tăng trở lại. Vùng hỗ trợ gần nhất là 82,5.

Nhận định: Xu hướng chình với WTI vẫn là tăng. Chờ MUA CLEZ21 vùng 82,5 với SL ngắn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.