CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 14/10/21

Giá lên
NYMEX:CLZ2021   CRUDE OIL FUTURES (DEC 2021)
Dầu thô tháng 11 đóng cửa giảm 0,09 ở mức 80,55 USD/thùng

Thị trường dầu thô có dấu hiệu quá mua khi sản lượng của Mỹ đã quay trở lại với mức tồn kho dầu và các sản phẩm lọc dầu dự kiến tăng. Ngoài ra nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong báo cáo hàng tháng mới nhất cho thấy mức giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái và điều đó chắc chắn thúc đẩy việc chốt lời sau một thời gian tăng mạnh.

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 12 tiếp tục tăng sau phiên tích lũy hôm qua. Các tín hiệu từ mây Ichimoku là tích cực với giá,Chikou span đã cắt đường giá cho tín hiệu MUA. SRSI đã tăng về vùng quá mua nên rủi ro đảo chiều là khá cao. Vùng hỗ trợ gần nhất là 80.

Nhận định: Xu hướng chình với WTI vẫn là tăng. Chờ MUA vùng 80 với SL ngắn, hoặc chờ mua thấp tại vùng giá trên 79.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.