CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 29/10/21

Giá lên
NYMEX:CLZ2021   CRUDE OIL FUTURES (DEC 2021)
Dầu thô tháng 12 đóng cửa tăng 0,48 ở mức 83,14 USD/thùng

Dầu thô đã thoát khỏi áp lực bán tháo trong phiên sáng ngày hôm qua và đã quay trở lại vùng đi ngang tích lũy 80.8-83.0. Dự trữ xăng tại kho ARA Châu u tăng từ 766.000 tấn lên 905.000 tấn và nguồn cung từ Biển Bắc tăng trong tháng 12 so với tháng 11 (đối với vài loại dầu thô cụ thể) kết hợp với mức tăng 400.000 thùng của OPEC+ trong tháng sẽ giảm bớt thâm hụt dầu thô của Mỹ. Báo cáo khí tự nhiên hàng tuần cho thấy sản lượng ở mức 87 bcf. Tổng dung lượng lưu trữ ở mức 3.548 bcf , thấp hơn 3,4% so với mức trung bình 5 năm. Trong bốn tuần qua, trữ lượng khí đốt tự nhiên đã tăng 378 bcf.

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 12 vẫn đang nằm dưới vùng mây Senkou và trong xu hướng giảm, tuy nhiên giá đang tiếp cận kháng cự tại vùng 83 để quay trở lại xu hướng tăng. SRSI đã nằm sâu trong vùng quá mua nên sẽ khó có thể tiếp tục hỗ trợ giá. Vùng hỗ trợ gần nhất là 82,5.

Nhận định: Xu hướng chình với WTI vẫn là tăng. Chờ MUA CLEZ21 vùng 81,7 hoặc MUA sớm từ 82,5.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.