CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 10/11/21

Giá lên
NYMEX:CLZ2021   CRUDE OIL FUTURES (DEC 2021)
Dầu thô tháng 12 đóng cửa tăng 2,41 ở mức 84,34 USD/thùng.

Giá dầu thô tháng 12 tiếp tục đạt một mức cao mới, tiếp diễn đà tăng từ mức thấp của tuần trước. Dầu thô tiếp tục đà tăng bất chấp thông tin rằng sản lượng của OPEC trong tháng 9 tăng 0,8% và kỳ vọng dự trữ dầu thô của EIA trong tuần này sẽ tăng 2,1 triệu thùng. Mặt khác, ngân hàng Mỹ đã dự đoán giá dầu 120 USD trong mùa hè tới trong khi người đứng đầu ngành hàng tại Goldman Sachs cho rằng hàng hóa sẽ tiếp tục tăng, đặc biệt là đồng và dầu đã cung cấp hỗ trợ cho giá

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 12 duy trì đà tăng tích cực nhưng đang điều chỉnh giảm từ vùng kháng cự tâm lý 85. Các tín hiệu từ mây Ichimoku là tích cực với giá, Chikou span đã cắt đường giá cho tín hiệu MUA. SRSI đang giảm từ vùng quá mua sẽ gây áp lực lên giá trong ngắn hạn. Hỗ trợ gần nhất 83,4.

Nhận định: Xu hướng dài hạn với WTI là tăng. Chờ MUA CLEZ21 tại hỗ trợ 83,4 +/-0,1, vùng MUA thấp 81,8. Hoặc chờ BÁN MẠO HIỂM từ vùng kháng cự 85,5.

🎯 Kênh đầu tư hàng hóa Bộ Công thương, giao dịch t+0, 2 chiều, mặt hàng đa dạng.
💵 Mục tiêu lợi nhuận 7-10%/tháng là hoàn toàn khả thi.
📞 Liên hệ tư vấn mở TKGD: 0583 853 540
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.