CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 04/11/21

Giá lên
NYMEX:CLZ2021   CRUDE OIL FUTURES (DEC 2021)
Dầu thô tháng 12 đóng cửa giảm 3,85 ở mức 80,06 USD/thùng

Ngoài cảnh báo suy thoái kinh tế từ một quan chức hàng đầu của Trung Quốc, tồn kho EIA đã tăng nhiều hơn dự đoán. Một số công ty dầu đá phiến có thể sẵn sàng hoạt động trở lại khi thông báo họ đã tăng ngân sách thăm dò cho các khu vực đá phiến của Mỹ. Nhìn lại, kết quả từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có rất ít tác động trực tiếp và lâu dài đến giá năng lượng.

Dự trữ dầu thô của EIA tăng 3,290 triệu thùng, thấp hơn 50,327 triệu thùng so với mức của năm trước và thấp hơn 26,928 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm. Nhập khẩu dầu thô trong tuần ở mức 6,172 triệu thùng / ngày so với 6,254 triệu thùng của tuần trước. Tỷ lệ hoạt động của nhà máy lọc dầu đã tăng 86,30%, tăng 1,20% so với tuần trước, mức của năm ngoái lài 75,30% và mức trung bình 5 năm là 85,60%.

Dự trữ xăng của EIA giảm 1,488 triệu thùng, thấp hơn 13,407 triệu thùng trong năm ngoái và thấp hơn 6,425 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm. Tổng nhu cầu xăng trung bình trong 4 tuần qua tăng 11,56% so với năm ngoái. Nhập khẩu xăng là 667.000 thùng / ngày so với 493.000 thùng của tuần trước.

Dự trữ sản phẩm chưng cất của EIA tăng 2,160 triệu thùng về mức 27,522 triệu thùng so với năm ngoái, thấp hơn 7,037 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm. Nhập khẩu sản phẩm chưng cất đạt 190.000 thùng / ngày so với 325.000 thùng của tuần trước. Tổng nhu cầu sản phẩm chưng cất trung bình trong 4 tuần qua không thay đổi so với năm ngoái.

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 12 có dấu hiệu hồi phục từ hỗ trợ tâm lý 80 sau khi phá vỡ ngưỡng kỹ thuật 80,8. Các tín hiệu từ Ichimoku nhìn chung vẫn khá tiêu cực khi giá vẫn nằm dưới mây Senkou. SRSI đã tăng về vùng quá mua nên sẽ cần 1 đợt điều chỉnh ngắn. Vùng hỗ trợ gần nhất là 80,8.

Nhận định: Xu hướng chính với WTI vẫn là tăng. Chờ MUA CLEZ21 tại vùng hỗ trợ 80,8 hoặc BÁN mạo hiểm từ vùng 83.

🎯 Kênh đầu tư hàng hóa Bộ Công thương, giao dịch t+0, 2 chiều, mặt hàng đa dạng.
💵 Mục tiêu lợi nhuận 7-10%/tháng là hoàn toàn khả thi.
📞 Liên hệ tư vấn mở TKGD/Zalo: 0583 853 540

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.