CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 28/10/21

Giá lên
NYMEX:CLZ2021   CRUDE OIL FUTURES (DEC 2021)
Dầu thô tháng 12 đóng cửa giảm 2,53 ở mức 82,12 USD/thùng

Báo cáo EIA cho biết dự trữ dầu thô tăng nhiều hơn so với dự đoán là yếu tố gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, tỷ lệ vận hành nhà máy lọc dầu của Mỹ vẫn ở mức thấp 85,1%, do đó sẽ làm giảm triển vọng tăng nguồn cung trong ngắn hạn.Tồn kho sản phẩm chưng cất và dầu diesel tăng và chỉ số thất vọng trong báo cáo kinh tế tháng 9 cho thấy nền kinh tế đang không hồi phục với tốc độ đủ nhanh là yếu tố tiêu cực cho giá dầu.

Các kho dự trữ dầu thô của EIA tăng 4,268 triệu thùng,thấp hơn 61,615 triệu thùng so với mức của năm trước, thấp hơn 28,142 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm. Nhập khẩu dầu thô trong tuần ở mức 6,254 triệu thùng / ngày so với 5,825 triệu thùng của tuần trước. Tỷ lệ hoạt động của nhà máy lọc dầu đã tăng 85,10%, tăng 0,40% so với tuần trước, mức của năm ngoái là 74,60% và mức trung bình 5 năm là 85,00%.

Dự trữ xăng của EIA giảm 1,993 triệu thùng,thấp hơn 10,378 triệu thùng trong năm ngoái và thấp hơn 6,055 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm. Tổng nhu cầu xăng trung bình trong 4 tuần qua tăng 9,53% so với năm ngoái. Nhập khẩu xăng là 493.000 thùng / ngày so với 606.000 thùng của tuần trước.

Các kho dự trữ sản phẩm chưng cất của EIA giảm 432.000 thùng, ở mức 31,266 triệu thùng, thấp hơn 11,393 triệu thùng so với mức trung bình 5 năm. Nhập khẩu sản phẩm chưng cất là 325.000 thùng mỗi ngày so với 202.000 thùng của tuần trước. Tổng nhu cầu sản phẩm chưng cất trung bình trong bốn tuần qua đã tăng 3,60% so với năm ngoái.

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 12 đã phá vỡ hỗ trợ của mây Senkou và đi vào xu hướng giảm, tuy nhiên giá đã có những phản ứng tích cực tại hỗ trợ 80,8 và tăng trở lại. SRSI đã đảo chiều tăng trở lại từ vùng quá bán và sẽ tiếp tục hỗ trợ giá. Vùng hỗ trợ gần nhất là 81,5.

Nhận định: Xu hướng chình với WTI vẫn là tăng. Chờ MUA CLEZ21 vùng 81,5 hoặc 80,8.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.