CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 11/11/21

Giá lên
NYMEX:CLZ2021   CRUDE OIL FUTURES (DEC 2021)
Dầu thô tháng 12 đóng cửa giảm 2,87 ở mức 81,28 USD/thùng

Sau báo cáo của EIA cho thấy tồn kho dầu thô tăng thay vì giảm mạnh như báo cáo của API trước đó thì giá dầu thô chịu áp lực giảm mạnh về vùng hỗ trợ 80. Thị trường dường như đã phản ứng quá mức đối với việc dự trữ dầu thô của EIA chỉ tăng 1 triệu thùng thay vì mức 2.1 triệu thùng như dự báo của giới phân tích thâm hụt cung cầu so với năm trước tiếp tục tưng. Dự trữ xăng thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2017, dự trữ sản phẩm chưng cất thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2019, dự trữ nhiên liệu máy bay thấp nhất kể từ tuần 8 tháng 1 năm 2021 và tuần thứ 7 liên tiếp mà nhu cầu xăng là trên 9 triệu thùng mỗi ngày là những yếu tố tích cực tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho giá

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 12 đang hồi phục nhẹ sau đợt giảm điều chỉnh mạnh tối qua. Các tín hiệu từ mây Ichimoku vẫn là tích cực với giá, Chikou span đã cắt đường giá cho tín hiệu MUA. SRSI đang tăng lại từ vùng quá bán sẽ hỗ trợ giá trong ngắn hạn. Hỗ trợ gần nhất 81,5.

Nhận định: Xu hướng dài hạn với WTI là tăng. MUA CLEZ21 tại 82 +/-0,1, vùng MUA thấp 81,5.

🎯 Kênh đầu tư hàng hóa Bộ Công thương, giao dịch t+0, 2 chiều, mặt hàng đa dạng.
💵 Mục tiêu lợi nhuận 7-10%/tháng là hoàn toàn khả thi.
📞 Liên hệ tư vấn mở TKGD: 0583 853 540
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.