CaoPhanVmex

Dầu thô WTI 03/11/21

Giá lên
NYMEX:CLZ2021   CRUDE OIL FUTURES (DEC 2021)
Dầu thô tháng 12 đóng cửa giảm 0,53 ở mức 83,52 USD/thùng

Phần lớn thời gian trong phiên hôm qua, hợp đồng dầu thô tháng 12 dao động trong phạm vi các phiên trước đó do chờ đợi cuộc họp của FED và báo cáo của EIA trong ngày hôm nay. Reuters dự đoán các kho dự trữ dầu thô của EIA tăng 2,2 triệu thùng mỗi ngày, dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất đều giảm, với dự trữ xăng được dự đoán từ 47 đến 68 BCF.

Về mặt kỹ thuật: Trên khung giá H2, giá dầu thô tháng 12 đã rơi khỏi hỗ trợ của mây Senkou và đi vào xu hướng giảm, Chikou span cũng đã cắt đường giá cho tín hiệu BÁN. SRSI đã giảm về vùng quá bán nhưng chưa cho thấy tín hiệu phục hồi. Vùng hỗ trợ gần nhất là 81,8.

Nhận định: Xu hướng chính với WTI vẫn là tăng. Chờ MUA CLEZ21 tại vùng hỗ trợ 80,8-81 hoặc BÁN mạo hiểm từ vùng giá hiện tại

Liên hệ tư vấn mở TKGD hàng hóa phái sinh/Zalo: 0583 853 540

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.