pvhoa993

Dự báo tăng nhẹ

BINANCE:CMTBTC   None
macd tăng
sắp phá trendline
Bình luận: sóng elliot tăng
Bình luận: Đo Fibo đạt TG