TinhKaka

Xu hướng tiếp theo của CMT vào những tuần tới

BINANCE:CMTBTC   None
giá đã chạm vùng cầu. chỉ cần xác nhận cây nến tuần này là màu xanh.