Phamdong1969

CMT/BTC trên đồ thị ngày thể hiện xu hướng tăng rõ nét.

Giá lên
BINANCE:CMTBTC   None
CMT trên đồ thị ngày mọi chỉ số đều ủng hộ xu hướng tăng, các mức cản chính là 0.00000850 và 0.00001140
Nếu có cây nến ngày đóng dưới 0.00000610 thì nhận định nàysẽ sai.