dainhan1902

CMT : Trend

BINANCE:CMTBTC   None
Giá CMT có thể động theo mô hình parapol giống như 2 chu kỳ trước đó. Cuối tháng 11 sẽ bắt đầu xu hướng tăng mạnh.