Phamdong1969

CMT 4h

Giá lên
BINANCE:CMTBTC   None
CMT/BTC trên khung 4h đang có những dấu hiệu phục hối giá.
Mục tiêu cho đợt phục hồi là 117 xa hơn là 140
Nếu sau 7h sáng mai 22/11 mà giá vẫn đóng dưới 100 thì đợt phục hồi thất bại hoa75c rất yếu!