GameonVentures

CMT - Khi ngựa đứt dây cương

BINANCE:CMTBTC   None

August, 18th 2018

CMT - Khi ngựa đứt dây cương

5 sóng giảm của CMT đang được hình thành. Như những cảnh báo trước của chúng tôi, CMT liên tiếp mất điểm. Chúng tôi chia thời gian giảm của CMT làm 3 giai đoạn:

Tiếp tục tăng giá tới mốc 1630 sts , sau đó đảo chiều giảm giá và mất 60 % giá trị

EP 1 : 800 sts

Tăng hồi sóng ngắn hạn, vùng tăng này là cường lực mua lại sau khi CMT phá đáy và downtrend trước đó.

TP: 1400 sts
TG: 1700 sts

Giảm nốt xu hướng cuối cùng về khu vực giá 200 sts . Tại đây CMT tạo đáy và bật quay trở lại uptrend

EP: 190 sts

*Các giao dịch phá vỡ 5% sẽ đặt SL
** Các khu vực target giá có thể chênh nhau một mức fibonacci

Chúc bạn giao dịch thành công!INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.