hiepvph

CMTETH retest kháng cự lần 3, ~ 12%

Giá lên
BINANCE:CMTETH   None
Giá đang hình thành tam giác tăng,
Cung đang yếu dần. Sau retest kháng cự lần 2 không thể đẩy giá xuống sâu hơn
Kỳ vọng retest kháng cự lần 3